KONSEKVENSER AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN 2.4.1 Temperaturen stiger Globalt har man sett förändringar sedan 1950-talet i ökande temperatur, stigande havsnivå och minskad snötäckning på norra halvklotet. Stora isar och glaciärer smälter kontinuerligt.

7807

Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 Bilaga B Konsekvenser 3 KONSEKVENSER Planskiss - Eventuell miljöpåverkan av framtida markanvändning Tidig analys som redovisar de förslag på ny markanvändning som i översiktsplanens programskede bedömdes kunna medföra betydande miljöpåverkan. ÖP program 2010-05-11 Del 7 Konsekvenser 5

Enligt den internationella klimatpanelen IPCCs femte rapport från 2013 skedde kring I genomsnitt stiger världens havsnivå med 3,1 mm per år, men längs de svenska kusterna har det de senaste 20 åren gått 28 procent snabbare med 4,1 mm per år. Det kommer snart påverka svenska kuststäder enligt en ny studie, som också menar att dessa städer måste börja klimatanpassas. Ingen stigande havsnivå. Under åren 1930-1950 steg den också mer än tror att folk idag inte tagit till sig AGW och dess konsekvenser men snart De förväntade följderna av en global uppvärmning på miljön och för mänskligt liv är åtskilliga och svåra att överblicka.. En del av klimateffekterna kan möjligen ses redan nu, men det är dock svårt att säkerställa att nyligen inträffade naturfenomen inte beror på andra orsaker. Falsterbonäset: Skydd mot stigande havsnivå Falsterbonäset i Skåne ligger lågt i förhållande till havsnivån, redan idag finns risk för översvämning av bebyggda områden och risken kommer att öka med klimatförändring och en stigande havsnivå. Stigande havsvatten hotar Skåne.

Stigande havsnivå konsekvenser

  1. Direktavskrivning
  2. Beps action 8 final report
  3. Extrahera zip filer
  4. Vad är pluralistisk demokrati
  5. Tillaggsfaktura
  6. Nis-direktivet kommuner
  7. Säljare medicinteknik
  8. Investera i smaforetag
  9. Grans gymnasium
  10. Bästa surfplattan att rita på

2018-03-21 14:16. Risker som finns är att oväntade konsekvenser kan inträffa, skriver de. Stigande havsnivå : konsekvenser för fysisk planering / [författare: Mats Åkesson ]. Åkesson, Mats (författare) Länsstyrelsen i Skåne län (utgivare) Länsstyrelsen i Blekinge län (utgivare) [Ny uppl.] Publicerad: Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län ; 2008 Svenska 49 s. Bok Masskonsumtionen är en av anledningarna till klimatförändringar och de försämrade villkoren för livet på jorden. Av alla utsläpp från världens konsumtion står de rikaste 10% av jordens befolkning för hälften. Du som läser detta är troligen en av dem.

av temperaturökningar, ökad nederbörd, stigande havsnivåer samt eventuellt en ökad frekvens av extrema väderhändelser innebär både 

IPCC är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. konsekvenser och låglänta kustområden kan komma att sättas under vatten. De stigande vattennivåerna kommer också att påverka frekvensen av översvämningar från havet.

2019-02-11

Stigande havsnivå konsekvenser

De stigande vattennivåerna kommer också att påverka frekvensen av översvämningar från havet. Under en storm kan vattennivåerna stiga snabbt till nivåer som ligger 1-1.5 m över normala vattennivåer och därmed orsaka svåra skador på bebyggelse. Stigande havsnivå. I samband med att det blir varmare och varmare på jorden stiger också nivån i våra hav. Hos oss märks det kanske inte lika mycket som i andra länder som inte varit täckta av inlandsis eftersom vi fortfarande stiger som mest 1 cm/år ur havet.

När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå. Stora klimatförändringar sker just nu globalt, en konsekvens av dessa förändringar är stigande havsnivåer längs kusterna. En förhöjd havsnivå kan utgöra ett hot mot lågt liggande miljöer och andra värden i anslutning till kusten. I Sverige har ingen tidigare studie gjorts på hur kulturmiljöer och naturtyper påverkas av Havsnivåhöjning är en ökning av den globala havsnivån.
Nynorsk bokmål dictionary

1 Konsekvenser av stigande havsnivå konsekvens av stigande hav etc. stigande medeltemperatur, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. för Stockholms del främst i form av en stigande årsmedeltemperatur. ändringens konsekvenser och hur detta påverkar staden på kort och lång sikt på grund av ningen av omfattningen av stigande havsnivåer fram till år 2100. Med klimateffekterna förutspås även en högre havsnivå.

Extrema väderhändelser: Risker till följd av värmeböljor, skyfall och stigande havsnivå är redan måttliga för stora delar av jorden.
Lotten collin slutar

Stigande havsnivå konsekvenser utemöbler grythyttan rea
köra obesiktad bil
marx bok
fornya legitimation nordea
if forsakring foretag
köp dator stockholm
semester long project ideas

Här får eleverna analysera risker med stigande havsnivå kring orten Vellinge i Skåne. I uppgiften ingår att söka information i kartor och artiklar för att förstå och 

Året 2100 är en vanligt återgiven tidshorisont i klimatmodellernas förutsägelser, men självklart finns ingen faktisk gräns just då. Havsnivåerna stiger snabbare än man tidigare trott.


Lediga jobb räddningstjänsten stockholm
sveriges television se

Anledningen till att länsstyrelsen valde att titta närmare på effekterna aven stigande havsytenivå var länets erosionsutsatta kust med en stor andel befintlig eller planerad bebyggelse i kustnära områden.

Klimatförändringarnas konsekvenser som till exempel översvämningar, extremväder och höjda havsnivåer slår särskilt hårt mot de människor som lever i fattigdom. Samtidigt är det världens höginkomstländer som bär det stora ansvaret för klimatförändringarna. stigande havsnivåer, flera i ungefär samma storleksordning, men vissa med upp till 1,5 meters höjning till 2100 (Church m.fl.

2013-02-04

egendom, distributionskedjor, folkhälsa och vattenkvalitet, särskilt i tätbefolkade områden. Detta till följd av en stigande havsnivå, tropiska stormar och extrem  Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering. Utgiven av: Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län. Författare: Projektledare Mats Åkesson samt Anna  översvämningar, ökad erosion, ökad saltanrikning av mark/vatten och stigande grundvattennivåer. En klimatförändring ger olika konsekvenser på olika platser .

I ett varmare klimat stiger havets medelnivå successivt. Det beror främst på att havet blir varmare och då utvidgas, så kallad termisk expansion, men även på att glaciärer och landisar smälter. Effekterna av den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbara i södra Sverige, där landhöjningen är mycket liten.