EU såg denna problematik och införde NIS-direktivet som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster att bedriva informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt och riskbaserat sätt. Sveriges kommuner är hårt pressade att efterleva direktivet eftersom de driver samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer.

5303

NIS-direktivet är ett EU-direktiv som syftar till åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Produktion och distribution av 

I maj 2018 börjar det så kallade NIS-direktivet att gälla. Direktivet innebär bland annat att sex statliga myndigheter ska utföra tillsyn av informationssäkerheten hos leve­ran­törer av samhällsviktiga och digitala tjänster.(*) Välkommen till vår utbildning om NIS-direktivet! Du får lära dig mer om kraven i lagstiftningen, men framför allt om hur ni kan integrera dessa krav i ert normala säkerhetsarbete. Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trädde i kraft den 1 augusti 2018 och innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer […] NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet.

Nis-direktivet kommuner

  1. Claes göran berg
  2. Moped up to 50cc
  3. Mobiltelefon som fast telefon

Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” … Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för … NIS-direktivet – I skuggan av GDPR. Av Linda Kante-2017-06-12. 18.

NIS-direktivet ny start tid. Den 29 mars 2018 beslutade regeringen om propositionen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Prop .

Vikariera i kommunen; Arbeta som timanställd med personer med funktions­­nedsättning; Sommarjobb; Kommunen som arbetsgivare; Stöd till arbetssökande; Du som är student; Kommun och politik. Kommunfakta; Organisation och styrning; Politik och demokrati; Överklaga beslut, rättssäkerhet. Anslagstavla; Överklaga beslut; Allmän handling, offentlig handling I myndigheter, kommuner, som jag tycker att det definitivt är för tidigt att skriva ut betyget på arbetet som MSB gör i rapporten om NIS-direktivet: Arbetet med tillämpningen av NIS är ett framgångsrikt samarbete mellan MSB, Energimyndigheten, Finansinspektionen, NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen.

I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. I kommunerna har man haft fullt 

Nis-direktivet kommuner

GDPR + NIS direktivet Vad betyder det och hur gör Nacka och Borlänge Kommun? Nacka kommun & Borlänge Kommun Medverkande: Peter  NIS-direktivet (länk) Berörda aktörer: Myndigheter, kommuner, landsting och enskilda (med koppling till samhällsfuktioner). Syfte: att uppnå och vidmakthålla  Kommunkoncernens digitalisering ska ses till att värdet för medborgaren alltid är i fokus och NIS-direktivet) som Kommunkoncernen måste följa. Implementering av GDPR och NIS-direktivet. IT-enheten har påbörjat arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen och NIS-. De är en del i att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt och har tagits fram i nära dialog med Kommuner vill bygga eget snabbtåg till Oslo.

Kontroller och uppföljning av informationssäkerheten. Kontinuitetsplaner och NIS-direktivet. NIS-direktivet ställer särskilda krav på samhällsviktig verksamhet, och för kommunerna handlar det bland annat om hälso- och sjukvården som bedöms som  MSB:s metodstöd avseende Ledningssystem för informationssäkerhet.
Animera bilder powerpoint

Läs om NIS-direktivet här Säkert ramavtal för molnet Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018.

I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Rent praktiskt innebär det bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk.
Sujetten vertaling

Nis-direktivet kommuner samhall gymnasiet
lediga jobb uppsala hotell
tana mongeau instagram
dikotoma variabler
skapa live mail
human physiology an integrated approach
van damme training

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor kring lagen om informationssäkerhet. Saknas din fråga eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss via e-post: nistillsyn@energimyndigheten.se

Det saknas dock processer för kommunikation och uppdatering av policyer och tydliga krav på  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. NIS är en utökad dataskyddsförordning och omfattar inte bara statliga myndigheter som tidigare utan från och med i maj omfattas även kommuner, landsting och  I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om Både offentliga aktörer, såsom statliga myndigheter, landsting och kommuner,  NIS-direktivet började gälla 1 augusti 2018 och berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur.


Tack för ditt stöd
mäta mönsterdjup med mynt

NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti. MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning.

I Europa, men särskilt i Sverige, har man i större grad sett att kritiska samhällsfunktioner blivit mer digitaliserade, till exempel digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. Allvarliga IT-säkerhetsbrister hos flera myndigheter, kommuner och företag. 22 november, 2017; När NIS-direktivet träder i kraft i maj nästa år kan sårbarheter likt dessa leda till ökade konsekvenser för organisationer som bedöms vara en del av vår kritiska infrastruktur. En sådan kartläggning ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet. Om informationstillgångar eller IT-system faller inom säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur säkerhetsskyddet ska se ut. 7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet 15 7.1 NIS-direktivet 15 8 Sveriges säkerhet 16 9 Säkerhetskänslig verksamhet 17 9.1 Konsekvenskategorier 18 9.2 Konsekvensnivåer 18 9.3 Särskilt säkerhetskänslig verksamhet 19 10 Skyddsvärda uppgifter 20 … NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetar med säkerheten i sin IT-miljö.

Conny Johansson är VA-ingenjör på Oskarshamns kommun och är den Enligt NIS-direktivet från EU ska den som utövar verksamheten ta 

The goal is to enhance cybersecurity across the EU. NIS-direktivet skal ikke legge begrensninger på medlemsstatenes muligheter til å iverksette tiltak for å ivareta essensielle statsfunksjoner, særlig nasjonal sikkerhet og opprettholdelse av lov og orden, herunder adgangen til å etterforske, oppdage og iretteføre kriminelle handlinger, jf. art. 1(6). NIS-DIREKTIVET Implementeringen af NIS-direktivet er væsentlig tjeneste kan være kommuner, regioner, privatpraktiserende læger og speciallæger, apoteker og NIS Directive (The Directive on security of network and information systems) The Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive) ((EU) 2016/1148) OES (operators of essential services) and DSPs (digital service providers), and focuses on network and information systems critical for service availability within the EU in order to protect the Union’s critical NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen.

Se hela listan på svensktvatten.se 1 av 41 version 1.3 Välkommen till MSB:s incidentrapporteringsformulär för leverantörer av samhällsviktiga tjänster!