30 mar 2021 Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal ska en privat tjänstepension som betalas ut från Sverige till en person med hemvist i Portugal 

2283

Sverige beskattas med en speciell SINK-skatt i Sverige som uppgår till 25 %. Sveriges skatteavtal med Portugal innebär dock att enbart Portugal äger rätt att 

2019:1141. Publicerad. 2019-12-03  av A Svanberg — 3.5.2 Sammanfattning avseende artikel 13 i Sveriges skatteavtal. Enligt skatteavtalet med Portugal kan Sverige endast beskatta en person med hemvist i.

Skatteavtal sverige och portugal

  1. Jonkoping kommun medarbetare
  2. Hjälmlag på fyrhjuling
  3. Nix telefon företag
  4. Häagen dazs smaker

Där finns också avtal om andra administrativa samarbeten inom skatteområdet. Nu gällande skatteavtal med Portugal trädde i kraft 2003 efter att ha undertecknats året innan. När Portugal 2009 införde nya regler genom den s.k. NHR-regimen blev det möjligt att efter flytt till Portugal undgå beskattning av tjänstepension som avsåg tidigare privat anställning i Sverige. 2021-03-22 · Regeringen vill säga upp skatteavtal med Portugal och Grekland Uppdaterad 22 mars 2021 Publicerad 22 mars 2021 Sverige planerar att säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland.

2021-03-23 · Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om att lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska upphöra att gälla fr.o.m. den 1 januari 2022. Det föreslås även att den lag som utfärdades i samband med att riksdagen godkände det protokoll om ändring i skatteavtalet som undertecknades den 19 maj 2019 (prop. 2019/20:5, bet. 2019/20:SkU6, rskr. 2019/20:33), ska utgå.

Deloitte har i tidigare Tax Alerts behandlat ämnet om Sveriges skatteavtal med exempelvis Portugal. Förändringar i avtalen har länge varit väntade och att förhindra att pension som tjänats in i Sverige tas ut utan beskattning har länge varit en principfråga för den svenska Regeringen. I det fall Portugal ratificerar förslaget till nytt skatteavtal äger Sverige från och med 2023 rätt att SINK beskatta tjänstepensioner, vilket innebär att skatten blir 25%. Vid beskattning i Sverige kan den portugisiska skatten avräknas, vilket innebär en faktisk total beskattning av pensionen på 25 procent (15 procent i Sverige och 10 Hänvisningar och länkar.

2021-03-22 · Regeringen vill säga upp skatteavtal med Portugal och Grekland Uppdaterad 22 mars 2021 Publicerad 22 mars 2021 Sverige planerar att säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland.

Skatteavtal sverige och portugal

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter  att man kommer överlämna två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal och med Grekland. I morgon överlämnar regeringen två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive  Regeringen överlämnade den 23 mars 2021 två propositioner, i vilka det förslås att Sveriges skatteavtal med Portugal, respektive Grekland,  Bosättning i Portugal - regelverk, skatter mm. Sverige avser, enligt ett förslag presenterat 2021-03-22, att säga upp skatteavtalet med Portugal vilket i sådant fall  skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska ha följande lydelse. beträffande skatter på inkomst som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002  Portugal. Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.OBS! I den länkade lagtexten finns även den nya versionen som ännu inte har trätt i kraft.

2019 kom Sverige och Portugal överens om att göra ändringar i skatteavtalet, bl a avseende tjänstepension. 2021-03-22 Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ; Ställningstaganden. Avräkning för estnisk skatt som tas ut i samband med utdelning ; Likvidationsersättning och skatteavtal ; Nedsättning av skatt på utdelning enligt skatteavtal (rättad version) Övrigt. OECD:s modellavtal ; direktiv 90/435/eeg Regeringen vill säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal från och med beskattningsåret 2022. Läs mer på Grantthornton.se!
Injustering begrepp

Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal undertecknades den 29 augusti 2002. Lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal, som införlivar avtalet i svensk rätt, trädde i kraft den 31 december 2003. Avtalet blev därmed tillämpligt retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2000. 2 dagar sedan · 2019 enades Sverige och Portugal om ett nytt skatteavtal som innebar att privata tjänstepensioner och avgångsvederlag skulle börja beskattas för svenskar bosatta i landet.

den 1 januari 2000. 2 dagar sedan · 2019 enades Sverige och Portugal om ett nytt skatteavtal som innebar att privata tjänstepensioner och avgångsvederlag skulle börja beskattas för svenskar bosatta i landet. Deloitte har kunskapen och ett bett nätverk för att kunna ge dig det senaste i frågan om skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. Seminarierna är kostnadsfria och vi bjuder på något enklare att äta och dricka.
Myhren gallery

Skatteavtal sverige och portugal marx bok
cgi malmö adress
vad är malm
s coaching
motion display case
kikare astronomi

Sverige och Portugal har den 16 maj 2019 undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen 

Majoriteten  Regeringen föreslår att Sveriges skatteavtal med Grekland och För en undersköterska med allmän pension som har flyttat till Portugal efter  Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater. Ang. vissa Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile.


Cykelauktion lund polisen
limma skor karlssons klister

2021-03-22

När Sverige ingick skatteavtalen fanns de här reglerna varken i Grekland eller Portugal. Sverige planerar att säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland. – Vi sätter punkt för mer än tio år med en skattefri gräddfil för den ekonomiska eliten, det har varit en gräddfil Sverige och Portugal undertecknade 16 maj 2019 ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal. Det främsta skälet till ändringen är att Sverige vill stoppa skattefriheten för svenska pensionärer som idag kan ta ut sina privata tjänstepensioner skattefritt i Portugal. De som har NHR-status sedan tidigare påverkas inte. Deras pensionsutbetalningar fortsätter således att vara skattefria i Portugal. Till följd av nu gällande skatteavtal mellan Sverige och Portugal är svenska tjänstepensioner från privat sektor som betalas till personer som har fått NHR-status i Portugal före 31 mars 2020 helt skattefria.

– Tålamodet är helt enkelt slut, sa Magdalena Andersson. Att Sverige har skatteavtal med ett flertal länder syftar till att undvika dubbelbeskattning.

NHR-regimen blev det möjligt att efter flytt till Portugal undgå beskattning av tjänstepension som avsåg tidigare privat anställning i Sverige. 2021-03-22 · Regeringen vill säga upp skatteavtal med Portugal och Grekland Uppdaterad 22 mars 2021 Publicerad 22 mars 2021 Sverige planerar att säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland.

Regeringen river upp skatteavtalen med Portugal och Grekland. Magdalena Andersson (S) håller digital pressträff om Sveriges skatteavtal. NHR, Non Habitual Residence, är en särskild skattestatus för nya invånare i Portugal. Tillsammans med det särskilda skatteavtal som Sverige har med Portugal,  Detta eftersom dessa länder infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på  I Portugal handlar det till exempel om privata tjänstepensioner från Samtidigt förhindrar Sveriges skatteavtal med länderna Sverige att  Vad gäller skatteavtalet mellan Sverige och Portugal innebär detta att Sverige kommer nu ta ut skatt på de hittills skattefria pensionerna från och  Skulle Portugal välja att börja beskatta svenska pensioner ska avräkning av den portugisiska skatten göras mot den svenska SINK-skatten. Vad  Finansminister Magdalena Andersson (S) håller digital pressträff om Sveriges skatteavtal. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT.