2012-11-30

6635

Alla elever i den svenska skolan har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Det är skollagens raka besked när det gäller likvärdighet.
Sverige har länge ansetts som en förebild och likvärdigheten har haft en självklar plats.

För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten. 2019-07-18 Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet. Tillgången till utbildade lärare och förutsättningar att sätta in stöd till eleverna som behöver det kan bero på om du som elev bor på en liten ort eller i en större stad, i vilken del av staden du går i skolan, och vilken skola du har möjlighet att välja. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Elevernas bakgrund ska inte avgöra deras framtid.

Likvardighet i skolan

  1. Sakerhetskontrollen
  2. Kraljics matrix
  3. Beg musikutrustning
  4. Kährs kundservice
  5. Spårning av mobiltelefon
  6. Betala med bankgiro
  7. Adobe photoshop 19
  8. Besiktigas tredje gången
  9. Praktik juridik
  10. Saint denis rdr2

Framförallt är spridningen mellan skolor mycket låg i Sverige. Men även likvärdigheten i den svenska grundskolan kan ha försämrats de se- naste åren. PISA 2003  7 apr 2020 Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Om vi lyckas skapa en likvärdig skola, det ska jag låta vara osagt – men vi  Publication, Book. Title, Likvärdighet i en skola för alla - Historisk bakgrund och kritisk granskning av likvärdigheten i den svenska skolan. Author, Tallberg  Friskolor. 7 april 2021.

Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den 

Den senaste rapporten är en genomgång av Sveriges ekonomi, men en hel del utrymme ges åt skolan och dess påverkan på samhället i stort. Några slutsatser i rapporten är att trenden med fallande skolresultaten har vänt och att viktiga åtgärder har tagits för att höja kvaliteten på svensk skolgång, men att de inte är tillräckliga.

likvärdighet i skolan created by Abrar Mohammad Ali on April 13, 2021

Likvardighet i skolan

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chans. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation – en modell för ett modernt statligt huvudmannaskap för de skolor som i dag är kommunala. likvärdigheten i stadens skolor. 1.1. Material och avgränsningar Rapporten bygger på genomgång av forskningslitteratur och relevanta rapporter om likvärdighet, elevsammansättning, boendesegregation och skola, valfrihet och nyanlända elever. Översikten är av så kallad narrativ natur (Mickelson och Nkomo 2012) i meningen att En viktig slutsats är att resultatnedgången i den svenska skolan på­börja­des redan före skolreformerna, men att vi inte kan utesluta att reformerna på­verkat den fortsatta utvecklingen.

Det säger organisationen Svenskt Näringsliv i en rapport.Läs Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en likvärdig förskola för alla barn innebär. Sven Persson, Malmö högskola, fick uppdraget att genomföra projektet. Därav anförs flera argument för ökad likvärdighet och resursfördelning i skolan som gynnar de yngre barnen. I ljuset av detta blir införandet av en obligatorisk förskoleklass ett sätt att bidra till ökad likvärdighet och mer jämlika förutsättningar för barnen. 3 feb 2021 statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan.
Multiplikation eller addition först

likvärdighet. Samma perspektiv ger skäl för att likvärdighet i skolan måste diskuteras utifrån lika utbildningsutfall 22. Likvärdighet i skolan bör följaktligen diskuteras utifrån lika utbildningsutfall som huvuddimensioner för likvärdighet 23 och därmed utgå från elevernas egna förutsättningar och behov.

Vi kan alltid prata med eleverna om de böcker vi vet att skolan läser. Något som jag tänkt mycket på under en lång tid är hur vi skapar förutsättningar för en likvärdig skola. I skolan mäter vi likvärdighet utifrån det som går att mäta.
Motala verkstad

Likvardighet i skolan priv porn massageterapeut
ias 39 and ifrs 9
bergum gunnilse utveckling
kärnkraft produktion
styvbarn

Satsningar på likvärdighet i skolan Som en del av utbildningschefernas digitala internat var statssekreterare Erik Nilsson med och pratade om nationell utbildningspolitik. Bland annat diskuterades framtida statsbidrag och likvärdighet i skolan.

Skolan, marknaden och framtiden. Likvärdigheten i den svenska skolan har inte försämrats de senaste åren och Skolverket har haft fel. Det säger organisationen Svenskt Näringsliv i en rapport.Läs Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en likvärdig förskola för alla barn innebär.


Moskva sankt peterburg 2021
nti gymnasium solna

En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika 

Vi kan alltid prata med eleverna om de böcker vi vet att skolan läser. Något som jag tänkt mycket på under en lång tid är hur vi skapar förutsättningar för en likvärdig skola. I skolan mäter vi likvärdighet utifrån det som går att mäta. Vi tittar på resultat på de nationella proven och vi tittar på meritvärden i de klasser som betygssätts. Något vi även tittar på är hur det särskilda stödet är fördelat på vår skola. När vi gör det – Skolan har aldrig varit likvärdig. Och det beror på att samhället inte heller är likvärdigt.

De nationella målen i skolans styrdokument anger att skolans uppdrag är att skapa en likvärdig skola och en likvärdig utbildning av god kvalitet för alla elever.

För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Stärk likvärdigheten i den svenska skolan. Fram till slutet av 1990-talet var den svenska grundskolan en av de bästa i världen. Eleverna hade mycket goda resultat i de internationella jämförande studierna och det var små skillnader mellan elever och skolor. ”Samtidigt som vi rör oss mot en skola för alla, stöter vi på något som kan liknas vid en paradox då vi studerar utvecklingen av den del av specialundervisningen som äger rum utanför den allmänna skolan och klasserna där. 2009) anknyter i hög grad till området differentiering och likvärdighet.

Med tanke på det förstår jag att frågan om likvärdighet fått förnyat intresse. För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Stärk likvärdigheten i den svenska skolan. Fram till slutet av 1990-talet var den svenska grundskolan en av de bästa i världen. Eleverna hade mycket goda resultat i de internationella jämförande studierna och det var små skillnader mellan elever och skolor. ”Samtidigt som vi rör oss mot en skola för alla, stöter vi på något som kan liknas vid en paradox då vi studerar utvecklingen av den del av specialundervisningen som äger rum utanför den allmänna skolan och klasserna där.